U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
 
Het bedrijf - L'entreprise
 
 
Historiek en imago

In 1922 richt Theo Buelens
zijn vleeswarenbedrijf
"LE JAMBON ROYAL BELGE" op. 

In 1937 trekt het bedrijf als meestergast-charcutier
 Roger Dewulf aan.
 
 Na het overlijden van Theo Buelens in 1954 stopt de volledige bedrijvigheid.
 
 Roger Dewulf begint op 8 maart 1955, samen met zijn echtgenote, een eigen vleeswarenbedrijf in Sint-Pieters-Leeuw.

De handelsnaam "Le Jambon Royal Belge" zou vanaf nu alleen nog synoniem zijn voor ambachtelijkheid, kwaliteit en exclusiviteit.

Dankzij de inzet en het enthousiasme van hun dochter, Jeannine en schoonzoon, René Verhoeven, breidt de firma in de jaren '60 - '80 uit en legt ze zich toe op de ambachtelijke kookham.

  
In 1982 treedt de derde generatie aan in het bedrijf. Met Rina en Alain Verhoeven wordt het gamma van de zoutwaren, met de gerookte rundfilet als koploper, nog verder uitgebouwd. 

Die creatieve prestaties blijven niet zonder gevolg. Op Eurobeef '90 haalt het bedrijf meerdere medailles binnen, en in de vakwedstrijd van de "American Association of Meat Processors" behaalt het de titel "Grand Champion" voor gerookt spek.


In 1992 wordt aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw een gloednieuw EG-vleeswarenbedrijf ingehuldigd.
Haccp implementatie volgt.

Vanaf 1996 wordt het gamma kookhammen en zoutwaar verder uitgebreid en worden er machines bijgekocht. 

Vanaf 2007 wordt er een kwaliteitszorgsysteem volgens de IFS-standaard opgestart.
 
In 2010 wordt de koelcentrale vervangen en wordt de koelinstallatie gemoderniseerd om te voldoen aan de toekomstige wetgeving.

De "kern"-machines worden in 2011 vervangen door nieuwe universele rook- en bak- en kookkasten, uitgerust met de modernste sturingen en met de nieuwste technologieën, die milieuvriendelijker en energiezuiniger zijn. Nieuwe producten worden voor klanten ontwikkeld.
 

In 2012-2013 wordt de modernisering, vernieuwing en verfraaiing verder doorgevoerd.

 Op 31 juli 2013 ontvingen wij het UNIZO authenticiteitslabel voor ambachten "Handmade In Belgium" of kortweg HIB.
 
In 2014 investeren wij in de aankoop van een nieuwe pekelinjector en in de modernisering van onze masseertrommels met nieuwe "touch-screen" sturingen, om een nog beter eindproduct aan de klant te kunnen afleveren;
alsook in de aankoop van Polyclip machine voor de worstproductie en eind 2014 in een nieuwe verpakkingslijn.
 
 
In 2015 kochten wij een nieuwe cutter aan.
En optimalisatiewerken op onze universele rook- en bak- en kookkasten staan al gepland voor begin juni.
 
Bij ontvingen de erkenning van ambachtsman, verleend door FOD Economie op 10 augustus 2016.
 
 
 
 Historiek en imago
 
C'est en 1922 que Theo Buelens commence son usine de charcuterie
"LE JAMBON ROYAL BELGE".
 
En 1937, l'entreprise engage, comme maître-charcutier, Roger Dewulf.
 
Après la mort de Theo Buelens, en 1954, la firme arrête toutes ses activités.
 
Le 8 mars 1955, Roger Dewulf ouvre, avec son épouse, sa propre entreprise de charcuterie à Sint-Pieters-Leeuw.
 
"Le Jambon Royal Belge" sera désormais synonyme de savoir-faire artisanal, de qualité et d’exclusivité.
 
Grâce au dévouement de leurs fille Jeannine et de leur gendre, René Verhoeven, la maison continue de se développer au cours des années ’60 - ‘80 et se spécialise dans le jambon cuit artisanal.
 
1982 voit l’arrivée de la troisième génération : Rina en Alain Verhoeven élaborent la gamme des salaisons, avec le filet de bœuf fumé comme atout.
 
Toute cette créativité ne passera pas inaperçue. Lors de Eurobeef ’90 la firme décroche plusieurs médailles, et dans le cadre du concours professionnel "American Association of Meat Processors" elle obtient le titre "Grand Champion" pour le lard fumé.
 
En 1992, c’est l’inauguration d’une toute nouvelle entreprise CE, Chaussée de Mons, à Sint-Pieters-Leeuw.
La mise en œuvre de l'HACCP suit.

A partir de 1996 la gamme des salaisons et jambons cuits est plus élaborée. Plus de machines sont installées.

Un système de qualité selon les normes IFS est mis en œuvre à partir de 2007.

La centrale est remplacé en 2010 et l'installation frigorifique est modernisée pour répondre aux normes futurs.

Les cellules universelles pour fumer et cuire sont remplacées en 2011 par des nouvelles, équipées de commandes ultramodernes et de nouvelles technologies, qui sont plus favorables pour l'environnement et plus économiques. Des nouveaux produits sont élaborés pour des clients.

En 2012-2013 l'élan de la modernisation, renouvèlement et l'amélioration se poursuit.

Le 31 juillet 2013 nous avons reçu le label d'authenticité pour métiers d'art "Handmade In Belgium" ou HIB d'UNIZO.
 
En 2014 nous avons investi dans l'achat d'un nouveau injecteur de saumure et dans la modernisation de nos malaxeurs avec des nouvelles commandes "touch-screen", pour livrer encore un meilleur produit fini aux clients;
ainsi que l'achat d'une Polyclip pour la production des sauccissons et fin 2014 une nouvelle ligne d'emballage.
 
En 2015 nous avons acheté un cutter.
Ainsi que des traveaux d'optimisation sur nos armoires de fumage et de cuisson sont prévus pour début juin.
 
Nous avons reçu le 10 août 2016 la reconnaissance légale "artisanat certifié" du SPF Economie.
  

 HIB label